Autobedrijf Pieter Postma Griene wei 41 Oosternijkerk tel: 0519-241607 E-mail: info@autobedrijfpieterpostma.nl
Home Ons bedrijf Contact Banden kopen Nieuws De werkplaats Aanbiedingen Occasions Watersport Verhuur APK Airco service Mobiliteitsgar.
DIAGNOSE VAN ELEKTRISCHE SYSTEMEN IN DE AUTO Een auto bestaat uit een grote hoeveelheid techniek. Misschien wel het meest van alle dingen die een mens dagelijks gebruikt. We onderscheiden mechanische onderdelen en elektronische. Mechanische delen kun je vastpakken en bekijken. Denk hierbij aan de uitlaat, remmen, motoronderdelen enzovoort. Elektronische onderdelen kun je vaak wel zien en vastpakken, maar wat het nu werkelijk doet, en of íe het doet, kun je niet zien. Dat moet je meten. Een moderne auto bestaat uit vele elektronisch gestuurde systemen of onderdelen: motormanagement, abs, airbags, airconditioning, electrische ramen, centrale vergrendeling en zeker niet in de laatste plaats systemen die de milieuzaken in het oog houden. Totaal kunnen er wel zestig systemen in één auto aanwezig zijn. Indien aan één van deze systemen een storing optreedt, is speciale apparatuur nodig om de oorzaak te vinden en op te lossen. Vaak is het zelfs zo dat de systemen zelf een storing herkennen en hier een melding van maken. Dit kan een melding zijn op het dashboard of op de boordcomputer. Maar meestal is het een melding die alleen met speciale uitleesapparatuur zichtbaar te maken is. Een nadeel van veel systemen is dat ze zelf-corrigerend zijn. Een storing wordt als het ware door het systeem zelf opgelost of er worden functies uitgeschakeld. Voor de berijder hoeft zo’n storing niet eens merkbaar te zijn. In sommige gevallen geeft een waarschuwingslampje op het dashboard aan dat er iets aan de hand is, er is dan een (meestal oranje) motortje op de display zichtbaar. Bij een standaard onderhoudsbeurt worden de verschillende storingsgeheugens gelezen en neemt de monteur maatregelen om de storing op te lossen. Komt de auto echter niet regelmatig voor een beurt (met een uitleescontrole) en worden dus de foutmeldingen niet gelezen en opgelost, dan kan een grotere storing of zelfs kapotgaan van onderdelen het gevolg zijn. Een andere reden om de werkplaats te bezoeken is bijvoorbeeld wanneer een auto zonder spanning is komen te staan. Een lege accu kan de oorzaak zijn dat systemen niet meer werken of controle-lampjes aan blijven (airco, centrale vergrendeling, ABS, airbag e.d.). Ook hier moet middels speciale apparatuur het niet meer werkende systeem geactiveerd word. Het uitvoeren van een diagnose is niet hetzelfde als een auto repareren. Naast diagnose blijft reparatie meestal noodzakelijk. Het zoeken naar de fout in één van de systemen betekent niet dat de fout ook daadwerkelijk gevonden kan worden. In deze complexe omgeving kan soms niet in korte tijd de storing gevonden worden. De veel gehoorde opmerking –dan laat je hem toch even uitlezen- leidt vaak niet tot de gewenste resultaten. Simpelweg omdat het niet 'even' te vinden is.